1 min read
जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध असलेल्या नियत्व व गेल्या वर्षी झालेला खर्च व यावर्षी उरलेल्या निधीतून...
1 min read
आपत्ती व्यवस्थापकाच्या बैठकीमध्ये (Disaster Management Meeting) अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा जो विषय होता त्याप्रमाणे...