TOD Marathi

टिओडी मराठी, कोल्हापूर, दि. 23 मे 2021 – महाराष्ट्रातील कोल्हापूर भागात आज भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. सकाळी 9:16 वाजता आलेल्या भूकंपाच्या रिक्टर स्केलची तीव्रता 3.3 इतकी होती. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीने ही माहिती दिलीय. अद्याप कोणत्याही प्रकाराची वित्तीय किंवा जीवित हानी झालेली नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. 

भूकंप आल्यावर घर, कार्यालय किंवा कोणत्याही इमारतीमधून प्रथम बाहेर मोकळ्या जागेत जावे. भूकंप झाल्यास इमारतीच्या सभोवताली उभे राहू नका. जर आपण अशा इमारतीत असाल जेथे लिफ्ट असेल तर, लिफ्टचा वापर करू नका. अशा परिस्थितीत पायर्‍याचा वापर करावा.

भूकंपावेळी घराचा दरवाजा, खिडकी उघडा. तसेच घराचे सर्व पॉवर स्विचेस बंद करा. जर इमारत खूप उंच असेल आणि ताबडतोब खाली उतरणे शक्य नसेल तर इमारतीत कोणत्याही टेबल, उंच पोस्ट किंवा पलंगाखाली लपवावे.

भूकंपाच्या वेळी लोकांनी घाबरू नये आणि कोणत्याही प्रकारची अफवा पसरवू नये, याची काळजी घ्यावी.