TOD Marathi

सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्रालयात 5 दिवसात स्वतंत्र ‘सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष’ स्थापन

संबंधित बातम्या

No Post Found

टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 6 जुलै 2021 – राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ‘सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष’ हे स्वतंत्र कार्यासन निर्माण केले आहे. याबाबतचा कार्यालयीन आदेश निर्गमित केला आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नी 01 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. या निर्देशांची अंमलबजावणी 5 दिवसात पूर्ण केली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयीन आदेशानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयोगासंबंधीची सर्व कामे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अन्य सर्व बाबी या नवीन कक्षाकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

या कार्यासनास कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपीक, टंकलेखक आदी पदांसाठी अधिकारी- कर्मचारी देखील उपलब्ध करून दिले आहे.

हाताने मैला उचलणाऱ्या मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याच्या बाबतीतली 21 प्रकरणे तातडीने निकाली निघावित.

सफाई कर्मचाऱ्यांचा घरांचा अनुशेष भरून काढणे, वारसा हक्क कायदा, ठेकेदारी पद्धत बंद करणे यांसारखे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने स्थापन केलेला स्वतंत्र कक्ष पूर्ण क्षमतेने काम करणार आहे, असे यावेळी प्रशासनाने सांगितले आहे.